مش فولادی

مش فولادی سایز 8 و 10 و 12 میلی متر آجدار و 6/5 میلی متر ساده با چشمه های مختلف جهت مصارف صنایع ساختمانی و پل سازی تولید می گردد.

تولید انواع شبکه مش میلگردی و مش توری های ساختمانی  دقیق هندسی طولی و عرضی با زوایه قائمه به همراه جوش در تمام تقاطع ها با نقطه جوش های محکم

سایز چشمه مش میلگرد به صورت زیر می باشد:

10*10 - 15*15 - 20*20 - 25*25 - 30*30