نبشی

فولاد جهان مهر عرضه کننده انواع نبشی فولادی بال مساوی و بال نامساوی به طول 6 متر و 12 متر می باشد.یکی از مهم ترین مقاطع فولادی در صنعت ساختمان نبشی است.نبشی با سایز های زیر قابل عرضه می باشد.

جدول وزنی نبشی 6 متری ایرانی

9 کیلو        نبشی سایز 3
15 کیلو   نبشی سایز 4
23 کیلو نبشی سایز 5
33 کیلو نبشی سایز 6
44 کیلو نبشی سایز 7
58 کیلو نبشی سایز 8
90 کیلو نبشی سایز 10
120 کیلو نبشی سایز 12
190 کیلو نبشی سایز 15