پروفیل

 پروفیل ها مقاطع مربعی یا مستطیلی توخالی می باشند که در سازه های ساختمانی و صنعتی کاربرد دارند.

پروفیل ها با چهار بعد مشخص می شوند مقطع مربعی یا مستطیلی که به صورت 20*20-40-40-60*40-80*60-100*100-120*120 و .. با طول 6 متری یا 12 متری و ضخامت 2 و 2/5 و 3 و ... میل نمایش داده می شود.

پروفیل مربع یا مستطیل شکل توخالی را  قوطی می نامند  که جز پر کاربرد ترین آهن آلات ساختمانی می باشد.روش نامگذاری پروفیل قوطی ها بر اساس مقاطع آنها می باشد بدین صورت که ابتدا طول مقطع و سپس عرض مقطع و بعد از آنها ضخامت قوطی بیان می شود.این قوطی ها از ابعاد های بسیار کوچک 10-140 میلی متر عرضه می شوند. با ضخامت های مختلف از 1.5 تا 6 میلی متر تولید می شوند اما پر کاربرد ترین قوطی صنعتی با ضخامت 2میلی متر می باشد

پروفیل20*20-پروفیل 30*30-پروفیل 20*30-پروفیل 40*40-پروفیل 60*40-پروفیل 60*60-پروفیل 50*50-پروفیل 80*80-پروفیل 80*40-پروفیل 100*100-پروفیل 120*120-پروفیل 150*150-پروفیل 100*50 و ...